HÜKÜM VE ŞARTLAR

ELECTROLUX WEB SİTESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN HÜKÜM VE ŞARTLAR. AB ELECTROLUX ("ELECTROLUX") WEB SİTESİNE HOŞGELDİNİZ. BU WEB SİTESİNİ ("SİTE") KULLANMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ. İŞBU SİTE YALNIZCA BİLGİ EDİNME AMACIYLA KULLANILABİLİR. SİTEYİ KULLANDIĞINIZDA VEYA SİTEDEN MATERYAL İNDİRDİĞİNİZDE, İŞBU BİLDİRİDE YER ALAN HÜKÜM VE ŞARTLARA UYMAYI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. İŞBU HÜKÜM VE ŞARTLARA UYMAYI KABUL ETMİYORSANIZ LÜTFEN SİTEYİ KULLANMAYIN VEYA SİTEDEN MATERYAL İNDİRMEYİN. İŞBU SİTEYE GİREREK, KONU EDİLEN HÜKÜM VE ŞARTLARA BAĞLI KALACAĞINIZI KABUL ETTİĞİNİZİ GÖSTERMİŞ BULUNUYORSUNUZ.


Bahsi geçen SİTE'deki resimler, marka isimleri ile tanımlar yalnızca ürün tanıtımı ve gösterimi amacıyla kullanılmıştır. Kurulum da dahil olmak üzere bütün özellikler, kurulum öncesinde ilgili kullanım kılavuzuna bakılarak kontrol edilmelidir.

Çerezler 
Halka açık bir limited şirket olan AB Electrolux, Electrolux web sitesine yaptığınız ziyaretten daha fazla yararlanmanız ve ziyaretinizi kolaylaştırmak için "çerez" teknolojisini kullanır. "Çerez" dosyaları bilgisayarınıza gönderilir, bu dosyalar sizi özgün bir kullanıcı olarak tanımlar ve size ait kişisel tercihleri ve teknik bilgileri kaydeder. İki çeşit çerez kullanıyoruz 

a) Kalıcı "çerezler" (örn. siz silene kadar bilgisayarınızda kalan çerezler)
b) Geçici "çerezler" (örn. tarayıcınızı kapattıktan sonra kendiliğinden yok olan çerezler)

"Çerezler"in kendileri kişisel bilgi içermez ya da ifşa etmez. Kişisel bilgileri Electrolux web sitesi aracılığıyla gönderirseniz söz konusu bu bilgi çerezlerde saklanan veri ya da verilerle bağlantılı olabilir. 

AB Electrolux'ün çerez kullanımını kabul etmiyorsanız tarayıcınızı, söz konusu bu çerezleri kabul etmeyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (tarayıcınızın çerez ayarlarını değiştirmeye ilişkin talimatlara tarayıcınızın yardım kısmından erişilebilirsiniz.) Tarayıcınız üzerinde çerez ayarlarını değiştirmeniz halinde Electrolux web sitesinin bazı bölümlerine erişme olanağını kaybedersiniz. 

Çerez kullanımımız hakkında soru sormak isterseniz bize webmaster@electrolux.se elektronik posta adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

Kullanım İzni
 ELECTROLUX, işbu Anlaşma'da belirtilen hüküm ve şartlara uymanız koşuluyla, bu Site ile bu sitede yer alan materyaller için münhasır olmayan, devredilemez ve sınırlı erişim, kullanım ve görüntüleme hakkını verir. Bu şekilde, Sitenin çalışmasını herhangi bir şekilde engellemeyeceğinizi ve engelleme girişiminde bulunmayacağınızı kabul etmiş olursunuz. 

ELECTROLUX, sitede yer alan bilgileri ("Materyalleri") yalnızca kişisel ve ticari olmayan amaçlarla görüntülemenize ve indirmenize izin verir. İşbu izin, materyallere ve materyallerin kopyalarına ait başlıkların devredilmesi anlamına gelmez ve aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: 1) İndirdiğiniz Materyallerin tüm kopyalarına ait, Materyallerde bildirilen telif hakkı ve diğer tescil bildirimlerini saklamalısınız; 2) herhangi bir şekilde Materyalleri değiştiremez, yeniden oluşturamaz, kamuya açık bir şekilde görüntüleyemez, herhangi bir kamusal veya ticari amaçla kullanamaz veya dağıtımını yapamazsınız ve 3) işbu hüküm ve şartlardan doğan yükümlülüklere uymayı kabul etmedikleri takdirde diğer kişilere Materyalleri devredemezsiniz. Site'de görüntülenen, zamanla güncellenebilir tüm ek kısıtlamalara uymayı kabul etmiş olursunuz. İşbu Site'nin ve içerdiği tüm Materyallerin telif hakkı alınmıştır ve dünya çapında geçerli telif hakkı yasaları ve antlaşma hükümleri ile korunmaktadır. İşbu Site'yi kullanarak, dünya çapında geçerli tüm telif hakkı yasalarına uymayı ve Materyallerin yetki dışı kopyalanmasını engellemeyi kabul etmiş olursunuz. Burada başka bir şekilde belirtilmediği sürece, ELECTROLUX, herhangi bir patent, tasarım, ticari marka, telif hakkı veya ticari sır mevzuatı kapsamında size açık veya zımni herhangi bir hak vermez. 

Kullanıcı hesapları 
Sitenin kısıtlanmış belirli kısımlarına erişebilmek için bir hesap oluşturmanız gerekebilir. Bunun için, uygun kayıt formunda belirtilen şekilde bize eksiksiz ve doğru bilgi sağlayarak kayıt sürecini tamamlamalısınız. Ayrıca bir şifre ve kullanıcı adı da seçmeniz gerekecektir. Şifrenizin ve hesabınızın gizliliğini koruma konusunda tüm sorumluluk size aittir. Söz konusu hesap ile gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin sorumluluğu da tamamen size aittir. Hesabınızın yetki dışı kullanımı veya herhangi bir güvenlik ihlali durumunda derhal ELECTROLUX'e bilgi vermeyi kabul etmiş oluyorsunuz. ELECTROLUX, şifrenizin veya hesabınızın bir başkası tarafından kullanılmasından doğan herhangi bir kaybınızdan sorumlu tutulamaz. 

Kullanıcı garantileri
İşbu Anlaşma ve işbu Anlaşma kapsamındaki kanunlar ve hükümlere, ayrıca mevcut ve gelecekteki tüm Site politikalarına ve kurallarına uygun olarak, Siteyi kullanacağınızı bildirmiş ve garanti etmiş olursunuz. Siteyi aşağıdaki amaçlarla kullanmayacağınızı kabul etmiş olursunuz: (a) önemsiz ve istenmeyen postalar göndermek; (b) ELECTROLUX veya bir başkası gibi hareket etmek; (c) Site aracılığıyla gönderilen içeriklerin kaynağını gizlemek amacıyla başlıkları taklit etmek veya başka bir yolla tanımlayıcılara müdahale etmek; (d) bir şahıs veya varlık ile ilişkiyi yanlış bildirmek; (e) diğer kullanıcıların siteyi kullanmasını olumsuz yönde etkileyecek şekilde davranmak; (f) geçerli kanunları ihlal edecek herhangi bir faaliyette bulunmak; (g) diğer şahısların haklarını ihlal eden veya haklarına tecavüz niteliği taşıyan; yasalara aykırı, kötüye kullanım ifade eden, iftira niteliğinde, müstehcen veya diğer türlü mahzurlu; ya da ürünlere veya hizmetlere ilişkin herhangi bir reklam veya teşvik içeren herhangi bir materyal kullanmak veya iletimini yapmak ya da (h) bizzat ilgili kullanıcılar tarafından yetkilendirildiğiniz durumlar hariç olmak üzere, başka kullanıcıların kişisel bilgilerini toplamak veya kaydetmek. Yukarıda belirtilen şartlara uymadığınız takdirde Site'yi kullanamazsınız; ELECTROLUX işbu Anlaşmaya yasal olarak bağlı kalma yükümlülüğü taşımaz ve bu şartlara uyulmamasından doğan tüm yasal haklarını saklı tutar.

Aynı zamanda, işbu Anlaşma ile sadece ELECTROLUX'ü değil ayrıca ortaklarını ve bunların yetkililerini, yöneticilerini ve acentalarını, aralarında avukat paralarının da bulunduğu her türlü iddia ve masrafa karşı savunacağınızı, bu masrafları tazmin edeceğinizi ve bunların zarar görmesini engelleyeceğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. 

Değişiklikler 
ELECTROLUX işbu Anlaşmanın tamamı veya bir kısmında ekleme ve çıkarma yapma, Anlaşmayı istediği zaman değiştirme ve düzenleme hakkını, kendi takdir yetkisi dahilinde saklı tutar. İşbu Anlaşmada yapılan değişiklikler, bu değişikliklere ilişkin bildirimin Site'de yayınlanmasından itibaren gecikmesiz olarak geçerli olacaktır. Siteyi işbu Anlaşmada yapılabilecek değişikliklerin duyurulmasından sonra kullanmaya devam etmeniz, söz konusu değişiklikleri kabul etmeniz anlamına gelir. 

ELECTROLUX istediği zaman, herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Site'nin herhangi bir kısmındaki hataları veya eksiklikleri ortadan kaldırabilir, değiştirebilir veya düzeltebilir; Site'de sunulan materyallerde, ürünlerde, programlarda, servislerde veya (varsa) fiyatlarda başka değişiklikler yapabilir; Sitenin herhangi bir özelliğine erişim dahil olmak üzere Site'nin özelliklerini askıya alabilir veya iptal edebilir. ELECTROLUX herhangi bir bildirimde bulunmaksızın veya yükümlülük altına girmeksizin Sitenin tamamına veya bir kısmına ya da belirli özellik ve hizmetlere erişiminizi kısıtlayabilir. ELECTROLUX yukarıda verilen izin, hak ve lisansları istediği zaman iptal edebilir; böyle bir durumda tüm materyalleri derhal imha edecekesiniz. 

Fikri Mülkiyet Hakları'nın Tanınması
 İşbu anlaşma ile Site'deki tüm fikri mülkiyet haklarının (telif hakkı, patentler, teknik bilgiler, gizli bilgiler, veritabanı hakları ve - tescil edilmiş ve edilmemiş - ticari markalar ile tasarımlara ilişkin haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ELECTROLUX ve ELECTROLUX'ün lisans sahiplerine ait olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz. ELECTROLUX'e ait olan bu türden fikri hakların kullanımı nedeniyle ortaya çıkan her türlü iyi niyet ve fikri mülkiyet hakları yine ELECTROLUX'e ait olacaktır. 

Verdiğiniz bilgiler 
Bu site ile ilişkili olan Kişisel Bilgilerin Gizlilik Politikası, sizin bu Site üzerinden ELECTROLUX'e verdiğiniz ve kişisel nitelik taşıyan bilgileri koruma altına alır. Bununla birlikte, siz de Site aracılığıyla ELECTROLUX'e herhangi gizli veya şahsi bilgi göndermemelisiniz. İşbu anlaşmayla, sizin tarafınızdan veya adınıza hareket eden şahıslar tarafından ELECTROLUX'e verilen bilgilerin veya materyallerin gizli veya şahsi nitelikte görülmeyeceğini de kabul etmiş oluyorsunuz. ELECTROLUX'e bu tür bilgiler veya materyaller sağlayarak, bu bilgiler ve materyallere ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarını tamamen ELECTROLUX'e devir ve temlik etmiş oluyorsunuz; ELECTROLUX de bu bilgileri ve materyalleri kullanma, yeniden üretme, görüntüleme, halka sunma, iletme, dağıtma, değiştirme, devretme ve lisanslama hakkına sahiptir; ayrıca işbu Anlaşma ile, ELECTROLUX'ün, ELECTROLUX'e sizin tarafınızdan veya adınıza hareket eden şahıslar tarafından sağlanan fikirleri, kavramları ve teknik bilgileri kullanma hakkına sahip olduğunu da kabul ediyorsunuz. İftira niteliğinde, tehdit içeren, müstehcen, saldırgan veya mevcut yasalara aykırı ya da bir başkasının şahsi materyallerini içeren bilgileri veya materyalleri ELECTROLUX'e vermeyeceğinizi de taahhüt etmiş oluyorsunuz. ELECTROLUX, tarafınızdan verilen bilgileri Site'den kaldırma hakkını, kendi takdir yetkisi dahilinde saklı tutar 

Güvenlik 
Yapamayacaklarınız: (a) Sitenin işleyişine müdahale edebilecek herhangi bir cihaz veya yazılım kullanmak; (b) sitenin altyapısına oransız olarak büyük veya makul olmayan yük uygulayan herhangi bir faaliyette bulunmak (örneğin toplu e-posta, "istenmeyen e-posta" göndermek) ya da (c) sitenin yazılımını veya işlevselliğini değiştirerek bozulmasına yol açmak. Virüs, Truva atı, elektronik saatli bomba veya sitenin programlama yapısına zarar verecek veya müdahale edecek diğer öğeler içeren materyallerin siteye eklenmesi de bu kapsama dahildir. 

Üçüncü Taraf web siteleri. 
ELECTROLUX, Üçüncü Taraf Site İçeriklerini takip etmek ve incelemekle yükümlü değildir ve bu tür üçüncü taraf web sitelerinin doğruluğu veya güvenilirliğinden de sorumlu tutulamaz. Ayrıca ELECTROLUX diğer özel ve tüzel kişilere ait Web Sitelerinin linklerini de bu Site'de verebilir. Bu Siteleri kullanmak isterseniz işbu siteden ayrılırsınız. Linki verilen sitelerden birini ziyaret ederseniz, virüsler ve zarar verici diğer öğelere karşı risk ve gereken tüm koruyucu önlemleri alma yükümlülüğü size aittir. ELECTROLUX, linki verilen Web Sitelerine, bu sitelerde verilen bilgilere, belirtilen ürünlere veya servislere ilişkin olarak herhangi bir garanti veya temsil güvencesi vermez. Verilen linkler, ELECTROLUX'ün veya bu sitenin, linklerde verilen veya linkler ile erişilebilen ticari marka, logo veya telif hakkı alınmış sembollerin kullanımını desteklediği, onayladığı, bunlarla ilişkili olduğu veya yasal olarak kullanma yetkisine sahip olduğu, ayrıca, linki verilen herhangi bir sitenin ELECTROLUX'e veya ELECTROLUX'ün herhangi bir bağlı kuruluşuna ya da iştirakine ait ticari marka, ticari isim, logo veya telif hakkı alınmış sembolleri kullanma yetkisine sahip olduğu anlamına gelmez. 

Site için verilen harici linkler 
Siteye verilen tüm linkler ELECTROLUX tarafından yazılı olarak onaylanmalıdır. Yalnızca ELECTROLUX'ün kabul ettiği aşağıdaki linkler için yazılı onay gerekmez: (i) Yalnızca "ELECTROLUX" adını içeren, ELECTROLUX'ün veya ELECTROLUX'e ait lisans veren özel yada tüzel kişilere ait ticari markaları içermeyen salt metin linkleri; (ii) yalnızca www.electrolux.com adresine yönlendiren, sitenin içeriğindeki diğer sayfalara yönlendirmeyen linkler; (iii) kullanıcı tarafından etkinleştirildiğinde, linki verilen web sitesi üzerinde bir "çerçeve" içinde değil, tamamı kullanılabilir bir pencerede tam ekran olarak görüntülenen linkler ve (iv) herhangi bir varlığın veya faaliyetlerinin ya da ürünlerinin ELECTROLUX ile bağlantılı olduğu veya ELECTROLUX tarafından desteklendiğini düşündürecek yanlış bir görüntü oluşturmayan ya da ELECTROLUX ve iştiraklerine ait isim ve ticari markalarla ilişkili iyi niyete zarar verecek veya etkisini azaltacak nitelik taşımayan görünümde, konumda veya özellikteki linkler. ELECTROLUX, takdir hakkını bizzat kullanacağı bir ortamda, linke ilişkin rızasını herhangi bir aşamada kaldırma hakkını saklı tutmaktadır. 

Zımni garantilerin hariç tutulması. 
Bu Site'deki bilgilerin doğruluğunun sağlanması için özen gösterilmiş olmasına rağmen, ELECTROLUX bu bağlamda herhangi bir sorumluluk üstlenmez. MATERYALLERDE YANLIŞLIK VEYA TİPOGRAFİK HATALAR OLABİLİR. ELECTROLUX, SİTEDE YER ALAN VE YAYINLANAN MATERYALLERİN DOĞRU VEYA EKSİKSİZ OLDUĞUNU YA DA SUNULAN ÖNERİ, GÖRÜŞ, BİLDİRİ VEYA DİĞER BİLGİLERİN GÜVENİLİR OLDUĞUNU GARANTİ ETMEZ. BU TÜR GÖRÜŞ, ÖNERİ, BİLDİRİ, DUYURU VEYA BİLGİLERE GÜVENMENİN DOĞURACAĞI RİSKLERİN TAMAMEN SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ. TÜM İÇERİK "OLDUĞU GİBİ" VE "ERİŞİLEBİLİR ŞEKİLDE" SUNULMAKTADIR. ELECTROLUX, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA TİCARİ ELVERİŞLİLİK, İHLAL ETMEME VEYA SİTENİN YA DA SİTE İÇERİĞİNİN İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN KISITLAMA İÇERMEYEN GARANTİLER DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM TEMSİLLERİ VEYA GARANTİLERİ AÇIKÇA REDDEDER. ELECTROLUX, İŞBU WEB SİTESİNİN GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİ VERMEZ VEYA TEMSİLDE BULUNMAZ. GÖNDERİLEN TÜM BİLGİLERE MÜDAHALE EDİLEBİLECEĞİNİ KABUL ETMİŞ OLUYORSUNUZ. ELECTROLUX, İŞBU SİTENİN VEYA İŞBU SİTEYİ ERİŞİLEBİLİR KILAN SUNUCULARIN YA DA ELECTROLUX TARAFINDAN GÖNDERİLEN ELEKTRONİK İLETİŞİM ÖĞELERİNİN VİRÜS YA DA DİĞER ZARARLI UNSURLARI İÇERMEDİĞİNİ GARANTİ ETMEZ. TÜM TEMSİLLER, GARANTİLER VE KOŞULLAR, HARİÇ TUTULMALARI KANUNLAR TARAFINDAN YASAKLANMADIĞI SÜRECE, HARİÇ TUTULUR. 

Yükümlülüğün sınırlandırılması 
ELECTROLUX, İŞBU SİTENİN VEYA SİTEDE YER ALAN İÇERİĞİN KULLANIMINDAN VEYA KULLANILAMAMASINDAN KAYNAKLANAN VEYA KULLANIMINA İLİŞKİN YA DA İŞBU ANLAŞMADAN DOĞAN VEYA İŞBU ANLAŞMAYA İLİŞKİN (İŞ, SÖZLEŞME, GELİR, VERİ, BİLGİ KAYBI VEYA İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA) TÜM DOĞRUDAN, DOLAYLI, BAĞLI OLAN, CEZAİ, KUSURDAN DOĞAN VEYA ARIZİ ZARARLAR İÇİN, ELECTROLUX'ÜN BU TÜR ZARARLARIN MEYDANA GELME İHTİMALİ HAKKINDA UYARILMIŞ OLMASINA RAĞMEN, HİÇBİR BİR DURUMDA YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ. BURADA BELİRTİLEN ŞARTLARA EK OLARAK ELECTROLUX, İŞBU SİTEDE YER ALAN TÜM HATALAR, YANLIŞLIKLAR, EKSİKLİKLER VEYA DİĞER KUSURLAR YA DA BİLGİLERE İLİŞKİN VAKİTSİZLİK VEYA YETKİ DIŞI KULLANIM İÇİN HİÇBİR DURUMDA YÜKÜMLÜ TUTULAMAZ. 

Zararları azaltma görevi. 
Burada belirtilen yükümlülüklere ilişkin kısıtlamalara halel getirmeksizin, ELECTROLUX'e karşı öne sürmeye hazırlandığınız herhangi bir iddia veya eylemden (ihmal, sözleşme ihlali veya diğer sebeplerle) doğan kaybınızı azaltmak için her türlü adımı atmalısınız. 

Bildirimler 
Kullanılan iletişim yönteminin, iletişimin iki taraf arasında yapıldığını kanıtlayacak nitelikte kabul edilebilir olması kaydıyla, "yazılı olarak", "tebliğler", "bildirimler" ve benzer nitelikteki diğer ifadelere yapılan atıf, elektronik iletişim yöntemlerini kapsar (örneğin e-posta). 

Münhasır çözüm 
ELECTROLUX işbu Anlaşma gereği olan taahhütlerini yerine getirmezse ya anlaşma hükümlerine uymaması sonucunu ortaya çıkaran adımı düzeltecek ya da takdir hakkı kendisine ait olmak üzere, bu web sitesinde yayınlayarak, size önceden haber verme kaydıyla anlaşmayı feshedecektir. Yasaların elverdiği en geniş tanımla işbu madde ELECTROLUX'ün yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda başvurabileceğiniz tek ve münhasır çözümü düzenler. 

Anlaşmanın tamamı ve bölünebilirlik 
Bu anlaşma tarafınızın bu Site'yi kullanması anlamında sizinle ELECTROLUX arasında yapılan anlaşmanın tamamını oluşturur. Siteyi kullanımınıza ilişkin dava süreci, dava açma hakkı veren nedenin veya iddiaların ortaya çıkmasından sonraki 1 (bir) yıl içinde başlatılmalıdır. Yetkili adli mercinin herhangi bir sebeple Anlaşmanın herhangi bir hükmünün veya bir bölümünün dava edilemez olduğuna kanaat getirmesi halinde, söz konusu hüküm, Anlaşmanın niyetini etkileyecek şekilde, mümkün olan ölçüde uygulamaya koyulur ve Anlaşmanın geri kalan kısmı tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder. 

Üçüncü Taraf hakları. 
Bu Anlaşmada açık şekilde ifade edilen durumlar hariç olmak üzere, bu Anlaşmaya taraf olmayan bir kişi Anlaşmanın herhangi bir hükmü üzerinde söz sahibi olamaz. 

Yetkili Yargı Yeri Beyanı. 
Bu Site, ELECTROLUX'ÜN İsveç'teki ofislerinden idare edilip işletilmekte ve kontrol edilmektedir. ELECTROLUX, bu Site'deki materyallerin İsveç sınırları dışındaki yerlerde kullanımının uygun ve açık olduğu veya bunların içeriklerine yasadışı olduğu için yasaklandığı erişimlerle ilgili herhangi bir sorumluluğu kabul etmez. İsveç dışında bir konumdan işbu Site'ye erişmeniz halinde, tüm yerel kanunlara uyma sorumluluğu size aittir. İşbu Anlaşma, kanun hükümleri arasındaki ihtilafları yürürlüğe koymaksızın, İsveç Krallığı kanunları tarafından denetlenip düzenlenir. Bu Anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlıkla ilgili birinci derece yetkili yargı makamı, münhasıran, Stockholm Yerel Mahkeme'si olacaktır.